Η προθεσμία έκδοσης βεβαιώσεων εμπρόθεσμης προσέλευσης έχει λήξει.